header_pic3.jpg
Welkom

Geachte bezoeker,

Ik heet u van harte welkom op de website van basisschool De Kleine Geuzen te Jette.

Op ons domein bevindt zich naast de basisschool, ook het kinderdagverblijf "De rakkertjes". Er wordt kleuteronderwijs en lager onderwijs tot en met het zesde leerjaar verstrekt.  

In onze school hebben we aandacht voor de totale persoonlijkheid van uw kind. We bieden er onderwijs voor hoofd, hart en handen. Naast cognitieve vaardigheden, besteden we ook ruim aandacht aan de sociale en motorische vaardigheden. We profileren ons als een school waar een rijk aanbod is aan muzisch-creatieve en klasoverschrijdende activiteiten. De school heeft samen met het oudercomité een moestuinproject uitgewerkt waardoor onze kinderen de kans krijgen om aan de slag te gaan in het schoolmoestuintje.

In onze school is elk kind uniek en wordt het hierin geapprecieerd. Vanuit dit gedachtengoed vertrekt ons onderwijs. Elk kind heeft recht op onderwijs op maat. Sommige kinderen hebben soms een extra duwtje in de rug nodig om de doelen te bereiken. Andere kinderen hebben nood aan extra uitdagende oefeningen. Het leerkrachtenteam van onze school zorgt hiervoor door voldoende differentiatie, uitdagende werkvormen, ... aan te bieden waarbij actief en constructief leren centraal staan. Hierin worden zij ondersteund door de zorgcoördinatoren en SES - leerkrachten.

Wie voor onze school kiest, kiest voor kwaliteitsvol onderwijs.

Ook communicatie vinden we belangrijk!
Deze website is  daar slechts één onderdeel van. U vindt er heel wat nieuws over het schoolleven en de activiteiten van de verschillende klassen.

Ik hoop dat u onze website aandachtig zult bekijken en wens u veel leesplezier.

Greetje Smekens - Directeur