header_pic1.jpg
PERSONEEL

Directie

Directeur: Greetje Smekens

Verantwoordelijkheden: algemeen beleid en eindverantwoordelijke schoolorganisatie - personeelsbeleid - financieel en materieel beleid - relaties met de overheid en buitenwereld - kwaliteitsbewaking - contacten met de ouders - voorzitter klassenraad-domeinbeheerder


Beleidsondersteunend en administratief personeel

 Interne zorgcoördinator kleuter en lager: Rani Thijs

Verantwoordelijkheden: zorgbeleid - leerlingenoverleg en MDO - contacten met ouders, CLB, logopedisten, revalidatiecentra - toezicht op leerplichtwetgeving - nascholing - vervangt de directeur bij diens afwezigheid  

 

Secretariaat: Ayse Ozcifci

Verantwoordelijkheden: rekenplichtige - directiesecretariaat - beheer personeelsdossiers - inschrijvingen leerlingen - algemeen secretariaat - beheer verzekeringsdossiers - opvolging facturatie

 

Voor- en naschoolse opvang : Ann Van Lysebeth


Kleuterafdeling

1PK: Keymeulen Natalie 

1KA: Ann Vanden Bogaert 

1K: Aline Van Ryckeghem

 2K: Ann De Bruyne

3K: Ellen De Rijcke

 

Lagere afdeling

 1L: Ann Moens

 2L: Emma Willems

 3L: Camille Vanpee

4L: Sven Moeyersons

5L: Hans Vierendeel

6L: Benjamin Plas 


Lichamelijke opvoeding

Kleuters: Bernadette Coppens

Kleuters + lagere afdeling: Glenn De Coen

 

Levensbeschouwelijke vakken

NCZ: Siemon Biesemans

KGD: Isabelle Fonck

ISL: Abdelhakim Wahyiane

PGD: Kathleen Mathijs

 

SES-leerkrachten:

Kleuters en eerste graad: .......................... ter vervanging van Sophie Notebaert

Lagere: Rani Thijs

 

Kinderdagverblijf De rakkertjes

Leidinggevende: Karolien François

Annelies De Pelsmaker

Kathleen Troch

Marina Bonne

Christine Heldenbergh

Nathalie De Coninck

Kim Vion

Jolien Maes

 

Onderhoudspersoneel

Onderhoudswerkvrouw: Altin Sogutlu

Onderhoudswerkman: Alimou Bah

 Onderhoudswerkvrouw: Elisa Dikila

Klusjesman: Rudi Riley