header_pic1.jpg
SCHOOLUREN / OPVANG

Schooluren:

Er is school van maandag tot vrijdag. Op woensdag eindigt de school om 12u15.

 

 

Lestijden

VOORMIDDAG

8u40 - 10u20

PAUZE (15 min)

10u35 - 12u15

NAMIDDAG

13u30 - 15u10


 

 

 

 

 

 

 

 

 Opvang tijdens de middagpauze:

Kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, dienen voor deze bijkomende opvang en dienstverlening een bijdrage te leveren van € 0,25 per dag (uiteraard niet op woensdag).

 Voor- en naschoolse opvang:

Voor de ouders die door werk- of andere omstandigheden in de onmogelijkheid verkeren hun kind binnen de hieronder vermelde periodes zelf op te vangen, is er voor- en naschoolse opvang voorzien op de normale lesdagen.

  • 's Morgens: van 7.30 uur tot 8.40 uur (betalend van 7.30 tot 8.25u: € 1,20 per week)
  • 's Avonds: van 15.25 uur tot 18.00 uur (betalend vanaf 15.25 tot 18.00u: € 0,75 per begonnen half uur)
  • Op woensdag: van 12.15 uur tot 18.00 uur (betalend vanaf 12.30 tot 18.00u: € 0,75 per begonnen half uur)

Betaling: Het eerste kind binnen eenzelfde gezin betaalt 100% van de som, het tweede kind 75% en vanaf het derde kind 50%.
Voor 7.30 uur mogen er geen leerlingen aan de schoolpoort of op het schooldomein achtergelaten worden !

Wie 's avonds om 15.25 uur nog niet is afgehaald, moet naar de naschoolse opvang.

Fiscale attesten:

 Voor alle opvangkosten (middagtoezicht en voor- en naschools toezicht) zal de school u desgewenst een fiscaal attest overhandigen.